Regulamin korzystania z serwisu

 1. Serwis powstał, aby umożliwić fanom wymianę opinii na temat różnych wydarzeń kulturalnych oraz informować o wydarzeniach w tej dziedzinie.
 2. Postanowienia tego regulaminu dotyczą tylko użytkowników strony internetowej ALE CZY WARTO. Za strony, z którymi podejmujemy współpracę nie ponosimy odpowiedzialności.
 3. Warunkiem korzystania portalu ALE CZY WARTO jest akceptacja i stosowanie się do postanowień tego regulaminu.
 4. Na tym portalu użytkownicy mogą publikować informacje, komentarze, opinie, recenzje o tematyce kulturalnej.
 5. Zdjęcia na portalu wykorzystywane są tylko w celach informacyjnych.
 6. Materiały do publikacji należy wysyłać za pomocą odpowiedniego formularza bądź drogą e-mailową na adres: redakcja@aleczywarto.pl .
 7. Osoby publikujące zapowiedzi, relacje, recenzje, zdjęcia lub zgłaszające wydarzenia kulturalne muszą mieć ukończony 16 rok życia.
 8. Umieszczenie materiału na portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika portalu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych), które stają się dostępne dla innych użytkowników strony internetowej ALE CZY WARTO, łącznie z korzystającymi z wyszukiwarki.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na publikację jedynie imienia i nazwiska.
 10. Redakcja nie odpowiada za komentarze czytelników, ale może usuwać wypowiedzi obraźliwe, albo zawierające wulgaryzmy.
 11. Za treść nadesłanych materiałów odpowiadają autorzy.
 12. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały autorów.
 13. Samo nadesłanie materiałów do umieszczenia ich na portalu ALE CZY WARTO jest równoznaczne z faktem wzięcia odpowiedzialności za przesłany materiał tekstowy oraz graficzny i oświadczeniem, że nie narusza on obowiązującego prawa autorskiego oraz praw majątkowych.
 14. Użytkownik portalu ALE CZY WARTO oświadcza, że jest autorem przesłanych materiałów i że nie powstały one w wyniku naruszenia prawa albo przestępstwa.
 15. W przypadku niezgodności z prawdą tego oświadczeń w punkcie 12 i 13, osoba przekazująca materiały do zamieszczenia na stronie internetowej ALE CZY WARTO ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność, a w szczególności zobowiązuje się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty.
 16. Ponadto w przypadku skierowania roszczeń przeciwko portalowi ALE CZY WARTO  użytkownik portalu, który naruszył prawo albo normy etyczne przejmuje na siebie odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkich udokumentowanych szkód i pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez portal w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń.
 17. Wszystkich użytkowników serwisu ALE CZY WARTO obowiązuje przestrzeganie prawa autorskiego a zatem zakaz wgrywania, pobierania, przechowywania, dzielenia, wyświetlania, udostępniania, linkowania oraz jakiegokolwiek rozpowszechniania plików, danych, treści, które naruszałby prawa autorskie w jakikolwiek sposób.
 18. Redakcja portalu ALE CZY WARTO prosi o zgłaszanie wszelkich zauważonych naruszeń prawa autorskiego wraz ze wskazaniem linku URL do przywłaszczonego tekstu oraz dokładne wskazanie materiału na stronie internetowej, aby umożliwić jego usunięcie lub zablokowanie.
 19. Osoba przesyłająca materiały tekstowe, graficzne, zdjęcia czy w jakiejkolwiek innej formie udziela portalowi ALE CZY WARTO już w momencie przekazania nieodpłatnej, wyłącznej i na czas nieokreślony licencji uprawniającej do rozpowszechniania materiałów w całości bądź w części w Internecie.
 20. Użytkownik wymieniony w punkcie 18 może udzielić dalszych licencji na opublikowanie materiału lub wypowiedzi innym podmiotom pod warunkiem, że ten podmiot  zgodzi się na umieszczenie informacji o źródle pochodzenia materiału lub wypowiedzi, którym jest serwis ALE CZY WARTO.
 21. Redakcja portalu może odmówić opublikowania materiału bez podania przyczyn.
 22. Redakcja portalu ma prawo wprowadzać poprawki w tekstach i wykorzystywać je w dowolny sposób.
 23. Wycofanie tekstu jest możliwe tylko za zgodą redakcji.
 24. Wszystkie materiały publikowane na wszystkich stronach portalu ALE CZY WARTO posiadają ochronę prawną. Zakazane jest ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie jakimikolwiek metodami bez zgody redakcji portalu..
 25. Logo www.aleczywarto.pl jest własnością serwisu i podlega pełnej ochronie prawnej.

Postanowienia końcowe regulaminu

 1. Powyższy regulamin stanowi jedyną podstawę regulującą działanie portalu ALE CZY WARTO, w związku z tym do jego redakcji należy wykładnia zawartych w nim postanowień.
 2. Regulamin obowiązuje od momentu powstania portalu tj. od 1.10.2013.
 3. Nieznajomość postanowień regulaminu nie zwalnia użytkowników portalu z odpowiedzialności.